inbutton5.jpg


 

 

 

  Dünya üzerindeki bir çok ülkede sanayi devrimine geçişteki gerekli süreç gerçekleştirilemediği için çok büyük sosyal sorunları beraberinde getirmiş ve çığ gibi büyüyen bu sorunların geriye dönük telafisi çok zor olmuştur.

Ülkemiz insanları bu sorunlarla iç içedir. Çünkü ya göç edendir, ya da göç alan bir şehrin bireyidir.

Sanayinin daha çok büyük kentlerde kurulması buralara göçü hızlandırmakta, dolayısıyla tarım ve hayvancılık zayıflarken, bu göç potansiyeline hazırlıksız kentlerde sorunlar büyümektedir.

Bu sosyal yara toplumun tüm kesimlerinde hissedilmekte ve yaşanmaktadır. Bu soruna yetkililer tarafından çok büyük projeler üretilip önemli kararlar alınabilir. Tüm bunları bir yana bırakarak bizler ne yapabiliriz düşüncesi ile yola çıkıp 55 kişi aynı düşüncede birleşerek İnebolu Yatırım A.Ş.'yi kurduk.

Hedeflerimiz ve bu hedefe ulaşmadaki performansımızla birlikte asıl örnek olmak istediğimiz yönümüz kuruluş amacımızdır.

Gönlümüz bu düşüncenin daha etkili olmasını ve her yörede bu düşünceden insanların bir araya gelerek oluşturduğu kuruluşların göçü o yöreden durdurmasını diliyor.

Doğduğu topraklara, sorumluluk ve vefa borcu düşüncesi ile 55 kişinin bir araya gelip kurduğu İnebolu Yatırım A.Ş.'nin genel olarak hedefi; yörenin en iyi şekilde tanıtılması, yeni yetişen gençlere iş olanakları sunabilmek ve bu doğrultuda ilçeden göçü engelleyebilmektir

Bu inançla kendi öz sermayemizle başlattığımız yenileme çalışmalarımızla Karadeniz Bölgesi'nde kısa süren yaz sezonu ile birlikte kış sezonunda da; bu bölgede turizmin var olabileceğini kanıtlayabilmektir.

Hedefimiz; tesisimize gelen konukların tüm gereksinimlerine en üst düzeyde cevap verebilmek, konaklama taleplerini , yemek ve servis hizmetlerini kusursuz bir şekilde çözmektir.

İstihdamın artırılabilmesi düşüncesi ile yeni bir iş kolu için zemin olursa çalışmalar hemen başlatılacaktır.

 

İNEBOLU YATIRIM A.Ş

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MEHMET REİS

 

İnebolunun bağrından kopup gelen 55 iş adamı bir tutku ve azimle doğduğu toprakları hizmet düşüncesi ile bir araya geldi. İnebolu Yatırım A.Ş.'yi kuran katılımcıların amacı sosyal sorumluluk duygusu içerisinde hareket ederek İnebolu Turistik Tesisleri Türkiye'nin ve Karadeniz'in hatırı sayılır tesisleri arasına sokmaktır. Bölgenin iklim özelliği nedeni ile sezonun çok kısa olması (toplam 1,5-2 ay) ve bu kısa dönemin karı ile tüm yılın giderlerinin karşılanmasına rağmen şirketin düşüncesi kendilerini yönlendirenleri mahcup etmemek ve yalnız bırakmamaktadır.

Sadece ödediği kira ile değil katma değeri ile İneboluya katkı sağlamayı düşünen bizler tamamıyla yabancı olduğumuz Turizm sektörü ile tanıştık. Bir şeyler yapma azminde mücadele vererek 3 sene içerisinde başarıyı yakalama suçunu işleyerek zaman zaman doğduğuna pişman edilse de vazgeçmeyecek, herkesi başarı çizgisine çekmek için her yolu deneyecektir.

Yarınlardan umutları kesmeyen bizler "Bu girdabın içinden nasıl çıkılır" sorusunun yanıtını arayacak el birliği ile hep beraber çözüm yolları bulmaya çalışacağız. Birilerinin yardım eli uzatması ve destek olmalarını beklemeyeceğiz ama elini uzatana bizde elimizi uzatacağız. Tüm olumsuzluklara rağmen kendi güçlerimizi birleştirerek düzlüğe çıkmaya ve başarılı olmaya kararlıyız.

Yaşanan olumsuzluklar her ne kadar bizleri sıkıntıya soksa da, üzülsek de yeniden yapılanacağız. Çünkü şimdi üzülme zamanı değil, başarma zamanı. Başarıya ulaşmak için yaşanan acı tecrübelerden ders alarak hangi güçlüklerle mücadele edececeğimizi tespit ederek, birlikte güç birliği oluşturarak hep beraber sorunların üzerine gitmeliyiz.

3 yıl boyunca çok zor ve sıkıntılı dönemler yaşadık ve yaşayacağız. İnebolu tutkusu ile başladığımız bu girişimde bu yolda sabırla yürümeliyiz ve çalışmalarımızı her türlü aksiliklere rağmen durdurmamalıyız. Karşımıza çıkan her türlü zorlukları aşmak için ilk günkü heyacan ve hırsı duymalıyız. Herkes üzerine düşen görevi özveri ile yapmalı. Çünkü yatırımlarla geri kalmışlık giderilir ve göç engellenir.

İnebolu sıkıntılarını geride bırakabilmesi için yöre insanı ve gurbetçileri birlikte hareket ederek, birlik olup İnebolu'ya hizmet platformu oluşturmalı. Bunun içinde İnebolu'da yaşayanlar her olaya duyarlı davranıp, yıkıcı değil, yapıcı tenkitlerle itici güç olup destek vermeli. Tüm bireyler sosyal sorumluluk bilincine ulaşarak derinlemesine sorgulamadan ve anlamadan yorum yapmamalı. Bireysel sorumluluk düşüncesi ile çözüm önermeli, çözüm üretene katılmalı ve sahiplenmeli.

Büyük bir dönüşümü gerçekleştirebilmek için bir araya gelen iş adamlarının amacı "İnebolu'da bir şey olmaz" düşüncesini değiştirip önce sıradanlığa, adam sendeciliğe, baş kaldırıp beyinlerdeki "neme lazımcılığı" silmektir.

Talihine razı olmuş İnebolu'yu kendi kaderi ile başbaşa bırakmamak için İnebolu'da ve dışında yaşayan yediden yetmişe herkesin kendi kabuğunu kırmaya gayret etmesi "En iyi" olmak için bilgi ve beceriler elde etmesi şart.

Aileden başlayarak en büyük kurum ve işyerlerine kadar her aşamada üretken ve verimlilik düzeyine yükselmeden yani bir çivi çakmadan dışarıdan konuşarak İnebolu'nun kendiliğinden gelişmesin beklemek hayal olur.

İnebolu'nun amatör ligden profesyonel lige yükselebilmesi için önce hepimizin daha ekonomik performansı hedeflememiz gerekir. "Ben mi İnebolu'yu kurtaracağım, neme lazım, ne önde ol nede arkada, hep ortada ol" mantalitesine razı olmamalıyız. İnebolu halkı gelişememenin, geri kalmışlığın nedenini ve çözümünü yıllarca hep kendi dışındaki kişilerde aradı. Durağanlığı yaşam tarzı seçip kendi kabuğunu kırmak, hapis olduğu çemberin dışına çıkmak ihtiyacını hissetmedi.

Yöresi için faaliyette bulunmayanlar birbirlerini hoşgörü ile baktılar en iyiyi hedeflemek için çabalayanlara hoşgörü ile bakılıp, destek olunursa yatırım yapanların şevki kırılmaz. İnebolu'nun gerçeklerinden ve yapılanlardan habersiz, sadece söylentilere göre, yıkıcı tenkitler ile yaklaşılırsa vasatlıktan öteye gidilemez. Sosyal düşünce ile yola çıkan yöresinde faydalı işler yapmak için mesaisini harcayanlara karşı kişisel mazeret ile işi engelleme düşüncesinde olanlar gelecekte sorumludurlar. Bu düşüncede olanlar ileride değil, şimdi kendilerine sorgulamalıdırlar.

İnebolu için güzellikler düşünenlerin yanımda olmayıp yıkıcı ve engelleyici olanlara prim verilirse ileriye yönelik adım atmak zorlaşır. Mazeret ve bahaneyi karşılıklı, hoşgören, bahane ve mazeretin dedikodunun hoş görüldüğü toplumlarda eğer bu yaygın hale gelirse yeniye ve yeniliklere karşı dirençte doğal olarar güçlenir, dolayısı ile yatırımcının yapacakları işlerde güçleşir. Ömürlerini durgun bir ortamda kişisel kaygılarla geçiren kişiler rahatlarının bozulacağı düşüncesi ile yenilikten ve değişimden korkar, değişimi istemez. Yapılacak yeniliğe karşı çıkılırsa yöresine faydalı işler yapamak isteyenlerin şevki kırıldığı gibi toprağından da soğur. Yeni geleceklere kötü örnek olur.

İnebolu halkı kabuğuna çekilmemeli, tepkisini göstermeli, değişimi istemeli bu konuda samimi ve gönüllü olmalı, halkın tepkisi olumsuzluklara karşı direnç oluşturmalı. İnebolu'nun hak ettiği yere gelebilmesi için birbirlerini beklemeye gerek yok senin çaban yeter.

İleriye gidememenin nedenlerini bulursak yolun yarısını almış oluruz. Yöremiz diğerleri ile kıyasladığımızda eksiklikler ortaya çıkacak. İleride olanlara yetişebilmek ve hatta geçmek için projeler oluşturulmalı. Eldeki imkanlar zorlanarak imece usulü ile toplumsal diriliş ve değişim kampanyası ile engeller birer birer aşılır.

Öz güven dinamizm büyümenin yolunu açar ve birikmiş sorunların çözümünü kolaylaştırır.

Kastamonu ilçeleri arasındaki gelişmişlik yarışı yatırımlarla devam ediyor, ama açılmdan yola koyulmalıyız. Yatırım ve istihdamı olmayışı İnebolu'dan göçü diğer ilçelere göre daha da artıyor.

Önceki kuşaklar, otobüsü kaçırdılar mazeretleri olabilir ama bizlerin yok. Çünkü mazeret başarının yerini tutmaz. "İnebolu'da hiçbirşey olmaz" diyenleri dinlemeyerek elimizden geleni yapmalıyız. Bu bizim ülke insanı olarak yöremize borcumuzdur. Bizim başkalarından eksiğimiz yok fazlamız var. İstiklal Savaşı'nda ülkemizin kuruluşu için insan üstü mücadele ile cephaneyi kağnılarla İnebolu'dan Ankara'ya binbir güçlük ile ulaşmasını sağlayan Salih Dede, Rahime Kaptan, Halime Çavuş, Şerife Bacıların ve kahraman denizcilerin torunlarıyız.

Önce geri kalmışlığa isyan edeceğiz ve hep mükemmelini hedefliyeceğiz.

"Biz adam olmayız" düşüncesinden vazgeçerek "neden olmasın" dediğimizde, buna inandığımız anda gelişmiş bir İneboluyu hayal olmaktan çıkaracağız.

Çaresizlik ve mutsuzluğu bir tarafa itip yitirdiğimiz geleceğimizi kazanmaya gayret etmeliyiz.

İneboluda yaşayan her ferdin hem kendisini hemde yöresini en iyisine layık olduğunu düşünerek elele gönül gönüle mavnacıların, denk kayıkçıların imece ruhu ile çalıştığı gibi çalışmalıyız. Hep bir ağızdan HEYYAMOLA! demeliyiz.

İstiklal Madalyalı kasabamızda sadece emekliler ve yaşlılar kalmasın, sınıflar dolsun, kapanan okullar açılsın, gençler aşını, işini gurbet yoluna düşmeden baba toprağında bulsun.

Haftada iki gün kurulan pazardaki sebze, meyve parası, emeklilik ve memur maaşları ekonomisinin düzelmesine yetmez.

Hepimiz alın terini dökerek yatırım ve üretkenliğe yönelirsek kalkınma sağlanır. Kayık ve kağnıarla mucizenin kapısını aralayan, yıllardır ağırlaşmış sorunları ile gelişememiş İnebolu'yu katılımcı ruh ve duyarlılıkla hergün bir önceki günden daha fazla yol kat ederek çağdaş gelişmişlik düzeyine çıkabiliriz.

Ferdiyetçilik, çekememezlilik, neme lazımcılık ve dedikodudan uzak durarak sığ düşünceden kısır ve kişisel menfaatlerden, bahane üretmekten, yıpratmaktan vazgeçerek karşımızdakine saygılı olursak başarı kaçınılmaz olur.

Hedef ve beklentiler için ortaya konulan projeler sorumluluk duygusu azim ve sabırla çalışarak gerçekleşir.

Doğduğumuz toprakların tarihine kültürüne sahip çıkarak geleceğe yönelirsek, gelecek yıllar geçmiş yıllardan daha iyi olacak.

YOLUN AÇIK VE AYDINLIK OLSUN GAZİ İNEBOLU

MEHMET REİS
KASİAD GENEL BAŞKANI
İNEBOLU YATIRIM A.Ş. YÖN. KUR. BAŞKANI

TEL:(0212) 671 97 00
E-mail:
mehmetreis@kasiad.org

 

Haziran 2003

10.06.2001 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer URGANCI, Hüseyin TUNOĞLU, Naim GÖZLÜK, Mahir İŞERİ, Kadir YILDIRIM, Mehmet REİS, Mustafa HAMALOĞLU Başkanlığında 22 Ocak 2003 tarihine kadar görev yapmıştır.
Sağlık sorunları nedeniyle, Mustafa HAMALOĞLU'nun Başkanlık görevinden ayrılmasından sonra 22 Ocak 2003 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet REİS, Başkan Yardımcılığına Kadir YILDIRIM ve Mahir İŞERİ getirilmiştir.
Yeni görev dağılımından sonra da aynı ilke ve hedefler ile çalışmalaradevam edilmiştir.
Şirketimizin kuruluşundan bu yana yapmış olduğu ve yapacağı hizmetlerden dolayı Sayın Mustafa HAMALOĞLU'na teşekkür ederim.
1996 yılında Belediye Başkanımız Sayın İdris GÜLEÇ'in de hazır olduğu İnebolu'dan gelen heyetle İstanbul'daki işadamlarının katıldığı toplantıda şirket kurulması kararlaştırılmıştı. O günden bu güne neler yaşandı, kısaca hatırlayalım.
İnebolu'ya hizmet etmek için "kişisel güçlerimizi birleştirelim" düşüncesi ile bir araya gelenlerin seçmiş olduğu 10 kişilik kurucular komitesi İnebolu'luların kendi topraklarına sorumluluklarının olduğunu anlatabilmek için bir tutku ve azimle bıkmadan iki yıl boyunca toplantı düzenlediler.
İnebolu'nun en iyi şekilde tanıtılması, yeni yetişen gençlere iş olanakları sunabilmek ve bu doğrultuda göçü engellemek hedefi ile 9 Haziran 1998'de 54 kişinin katılımı ile 30 milyar sermayeli şirketimiz kuruldu.
Katılımcı sermayesi 50 milyona kadar indirilerek katılımcıların çoğunlukta olması düşünüldüğü halde tüm uğraşılara ve toplantılara rağmen katılım ve ilgi beklenenin altında gerçekleşti.
O dönem seçilen Yönetim Kurulu, şirketin kuruluş tarihi olan 9 Haziran 1998 den, ilk Genel Kurul'un yapıldığı Ağustos 1999'a kadar İnebolu'da yapılacak yatırımın belirlenmesi için İnebolu ve İstanbul'da seri toplantılar yaptı.
İnebolu'da istihdamın artırılması düşüncesi ile yapılacak işin tespiti için kalkan balığı üretimi, çorap atölyesi, kestane şekeri üretimi, ağaç işleme, turizm, liman için vinç alımına kadar pek çok iş konuları üzerinde uzun süren tartışmalar yapılıp uzmanlara danışıldı.
Yatırımın maliyeti ve yatırımın geri dönüşü hesaplandığında 30 Milyar olan şirketin sermayesinin yetmeyeceği için düşünülen yatırımları ileriki dönemlere bırakarak, Belediye Başkanımız Sn. İdris GÜLEÇ'le yaptığımız görüşmelerden sonra ilk iş olarak Motel ve Tatil Köyü'nün işletme hakkı alındı.
Şirketimizin mevcut sermayesi ile tesiste köklü değişikliklere gidilemedi. Tamirat, tadilat ve ilavelerle eskisinden daha iyi duruma getirilerek hizmet vermeye çalışıldı .
Yaz aylarında en az 20 kişiye iş imkanı sağlayarak İnebolu'ya dolaylı olarak katma değeri ile 12 ay ödediği kirası ile geliri giderine denk gelerek bu güne gelinmiştir.
2001 yılında yapılan Genel Kurulda SAYIN Mustafa HAMALOĞLU, o günkü imkanlarla 36 milyarlık harcama yapıldığını ve tesisin günün şartlarına uygunluğu için bu harcamanın yeterli olmadığını , amacın geliri gidere denk sezonlar kapatmak olmadığını, belirtmişti.
Tesisin eksikliklerini ve Yönetim Kurulunun ileride yapmayı düşündüklerini sıralamıştı. Bu projeler; motelin kalorifer tesisatının yapımı, yatak ve iç mobilyalarının değişimi, oyun ve televizyon salonunun yapımı, Grup ve Gazi Denizciliğe ait restoranların alımı, çevre düzeni ve peyzaj çalışmalarının yapımı, Geriş tepesine sosyal donatı alanların ve spor tesislerin yapımı idi.
Bu projelerin gerçekleşebilmesi için paraya ihtiyaç olduğu, mevcut bütçe ile bunların yapılmasının imkansız olduğunu söylemişti.
Maalesef ihtiyaç duyulan maddi destek olmadığı için beklemek zorunda kaldık.
Ama bir görev üstlenmiştik, her ne şartlarda olursa olsun İnebolu'nun adına yakışır bir turistlik tesise ve yemek yenilebilecek bir restoranta ihtiyacı vardı.
Yönetim Kurulu borçlanmayı göze alarak 2003 yılında projelerin bazılarını gerçekleştirme kararı aldı.
Değerli Ortağımız bugün ve yarın düşüncemiz ve faaliyetlerimiz nelerdir sizlerin bilgisine sunmak istiyorum.
- Karadeniz Bölgesinde kısa süren yaz sezonunu iyi değerlendirmek.
- Kış sezonundan faydalanabilmek.
- Tesisimize gelen konukların tüm gereksinimlerine cevap verebilmek.
- Oda ücretleri dışında ekstra gelir getirebilecek hizmetleri sunabilmek.
- Lezzetli, kaliteli, temiz ve uygun fiyatla yemek yiyebilmek için restoran hizmetini profesyonelce sunmak.
- Tesisimizde kusursuz bir servis hizmeti ile işletme imajımızı yerleştirmek ve İnebolu için iyi bir referans oluşturmak.
- İnebolu'nun tanıtımda en önemli etken olan kaliteli konaklama ihtiyacını eğitimli ve uzman kadro ile çözmek.
Tesisimize, ortaklarımıza ve İnebolu'ya para kazandırabilmek ancak;

YAKAMOZ TATİL KÖYÜ TESİSİNİ GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA UYGUN TURİSTİK BİR TESİS ÖZELLİĞİNİ KAZANDIRMAKLA MÜMKÜNDÜR. BUNUN İÇİNDE YATIRIM, YATIRIM İÇİNDE SERMAYE GEREKMEKTEDİR.
Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yapılabilmesi için sadece 2003 yılında tahmini 250 milyarlık bir bütçeye ihtiyaç vardır. Şu ana kadar planlanan bütçenin %85 ine yakın bölümü harcanmıştır. Ortalama 20 yıllık kullanımda olan tesiste yapılacak yenileme masrafların artması neticesinde önemli ihtiyaçlar alınmış ve gerekli yenilemeler yapılmıştır. Eksiklikler ileride bütçemize göre tamamlanacaktır.

PLANLAMASI 2002'DE YAPILAN , UYGULAMASI 2003 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

A) YAKAMOZ TATİL KÖYÜ İÇİN YAPILAN YENİLEME ÇALIŞMALARI VE YATIRIMLAR:

1) Tesisimizin kışın hizmet verebilmesi için kalorifer tesisatı döşenmiştir.
2) Tesisin Motel bölümünde merkezi sıcak su sistemine geçilmiştir.
3) Oda zemini ahşap kaplama yapılarak uzun ömürlü kullanımı için ithal malzeme ile cilalanmıştır.
4) Motel bölümündeki 56 yataklı 26 oda ve banyo tamamen yenilenerek konuklara ve özellikle turlara hazır hale getirilmiştir.
5) 26 odanın yatak başı, komidin, etejer olmak üzere mobilyaları yenilenmiştir.
6) Yatak, yorgan, yastık, alez, nevresim, çarşaf, yastık kılıfı, havlu, pike, yatak örtüsü gibi tüm mefruşat yedekli olarak alınmıştır.
7) Kullanılamayacak durumda olan kapı ve pencere kolları yenilenmiştir.
8) Banyolardaki tüm duvar ve zemin fayansları yenilenmiştir.
9) Duş, batarya, armatür, lavabo ve klozetler ile birlikte tüm banyo yenilenerek saç kurutma makinası gibi aksesuarlar ilave edilmiştir.
10) Elektirik ve su tesisatı bakımı yapılarak aplikler ve prizler değiştirilmiştir.
11) Kapı ve dolapların görüntüleri değiştirilerek boya ve onarım işleri yapılıp, mozaikler sildirilerek kapı önleri mermer yaptırılmıştır.
12) Sadece 4 adet olan suit odalara mini bar ve televizyon alınmıştır. (Diğer odalara para kazanıldığında alınacaktır.)
13) İç ve dış görüşmelere açık bir telefon santralı sadece motel bölümüne kurulmuştur. (Apart ve ahşaplara daha sonra yapılacaktır.)
14) 10 adet Ahşap evlerin çatı ve diğer tamiratları yapılarak yeniden ithal cila ile cilalanmıştır.
15) Havuz Bar, Restoran ve kamelya yapılarak tesisimize ilave edilmiştir.
16) Kamelyadaki kafeye ait mutfak bölümünün zemin ve duvarı seramik kaplanarak mini bir mutfak oluşturulmuştur.
17) Deniz kenarı için ahşap şezlong, sehpalar ve şemsiye alınmıştır.


B)İNEBOLU'MUZUN VE TESİSLERİN İHTİYACI OLAN RESTAURANT YAPIMI

Karadeniz sahilinde örnek teşkil edecek ve her türlü davetin yapılabileceği şartlara uygun HEYAMOLA RESTAURANT Sayın Belediye Başkanımızın öngörü ve katkılarıyla yıllar sonra da olsa İNEBOLU'ya kazandırılmıştır.

1) Kışın açık tutulacağından şömine uygulaması yapılmıştır.
2) Yemek bölümündeki tüm dekorasyon yöreye özgün düşünülerek tasarlanmıştır.
3) Tüm masa, sandalyeler, aydınlatma ve perdeler yapılan dekorasyona uygun tutularak seçilmiş ve özel yaptırılmıştır.
4) Zemin kaplaması ve diğer aksesuarlar yöreye özgü ve dekorasyona uygun yaptırılmıştır.
5) Tüm hijyen şartlara uygun şekilde en modern gereçleri alınarak kaliteli servis imkanı sağlayan paslanmaz krom nikel bir mutfakla birlikte en son teknolojik özellikleri taşıyan elektirikli cihazlar kullanılmıştır.
6) 300 kişiyi ağırlayabilecek sayıda özel tasarımlı servis takımları alınmıştır.
7) Restorantın bahçesine konumuna uygun masa, sandalye ve şemsiyeler alınarak uygun zemin ve aydınlatma ile düzenlenmiştir.

C) ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Sayın Valimizin talimatı Kaymakam ve Belediye Başkanımızın ortaklaşa destekleri ile geçici de olsa sahilde düzenleme yapılmıştır.Kalıcı bir çalışmanın girişimleri sürdürülmektedir. Yatırım bütçesinin planlanandan çok daha yüksek çıkması sonucunda tüm eksiklikler giderilemediği gibi çevre düzenlemesi istenilen şekilde yapılmamıştır.

D) TESİSİN İŞLETME VE İDARE YAPISI

Tesisin yenilenmesi, restoran yapımı ve Cafemola'nin tesislere katilmasindan sonra en önemli konu işletmenin profesyonelce yönetilmesidir. Tesisimizin turizm anlayışı ile işletilebilmesi için, eğitimli ve deneyimli idareci ve personelle karşılanmaktadır.

E ) TANITIM ÇALIŞMALARI

Tüm bu yapılan yatırımların yanı sıra İnebolu ve Yakamoz Tatil Köyü'nün tanıtımları İstanbul Tüyap'ta düzenlenen Emitt Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında 2 yıl üst üste katılımla gerçekleştirilmiş, CNR Turizm Fuarında'da tanıtım yapılmıştır.
İstanbul Feshane'de 8-11 Mayıs 2003'de düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri' nde İnebolu standı yer almıştır.
Belediye Başkanımız Sayın İdris GÜLEÇ'in gayretli çalışmalarına destek olunmuştur.
Televizyon, Radyo ve yazılı basında İnebolu'nun tarihi ve doğal güzellikleri ve Yakamoz Tatil Köyü tesislerinin yenilenmesi ile ilgili tanıtımlar ve çalışmalar anlatılmış ve kamu oyuna duyurulması sağlanmıştır.
15 Mayıs da başlayarak Haziran 2003 sonuna kadar 1,5 ay süre ile 40'a yakın yerel ve ulusal radyolarda yapılacak tanıtım programları anlaşması Eylül ayında ücretsiz konaklama karşılığında yapılmıştır.
Tüm bu çalışmalarda bizden desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Enis YETER'e, Kaymakamımız Sayın Orhan MARDİN'e, Belediye Başkanımız Sayın İdris GÜLEÇ'e, tüm olumsuzlara rağmen aklın ve mantığın çizdiği yolu izleyen birlik ve beraberlikten ödün vermeyen yönetim kurulundaki tüm çalışma arkadaşlarıma, aynı anlayış ve işbirliği ile bize katılan ortaklarımıza ve hemşehrilerime teşekkür ederim.

Bizler sosyal sorumluluk anlayışı ile bulunduğumuz konumdan daha iyi bir konuma ulaşmak için çıkmış olduğumuz bu yolculukta sabırla azimle yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Değişik teklif ve düşüncelerinizi dile getirmenizi bekliyoruz. Uygulanabilinir önerileri dikkate alacağız. Hepimizin amacı ilçemizle ilgili düşünceleri olumlu yöne çekmek ve olumsuz bakış açılarını değiştirmektir.
Sayın ortaklar ve değerli hemşehrilerim İnebolu'nun hak ettiği yerde olabilmesi ve İnebolu'luların geleceği için bu gün özveride bulunmayı, fedakarlık yapmayı hep birlikte göze alalım.
Bu inançla yapılan Olağan Genel Kurulumuzun ulusumuza, yöremize ve ortaklarımıza faydalı olmasını diler, saygılarımı sunarım.

İnebolu Yatırım A.Ş.
Yönetim Kurulu Adına
Mehmet REİS
Yönetim Kurulu Başkanı
TEL: 212 671 97 00 pbx

  

 


İNEBOLU YATIRIM A.Ş. YAKAMOZ TATİL KÖYÜ.
Boyran Mah. İsmetpaşa Cad. 37500 İNEBOLU KASTAMONU
TEL: 90 - 366 - 811 31 00 - 811 43 05 FAKS : 90 - 366 - 811 31 00

inebolu@yakamoztatilkoyu.com.tr